Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Me etsimme jotain

Tiistai 20.1.2009 klo 0:03


Mitä etsit ?

Usko, etsi syy. Valitse puolesi ja liittolaisesi. Älä toimi yksin. Odota, katso oikea hetki. Tarkkaile ympäristöä, mieti paras tapa.

Suunnittele oivallisin strategia. Sillä tavalla valaiset sinulle määrättyä kaikkeuden osaa ja viitot tietä kaikille niille, jotka sitä tietä etsivät.

Hellittämättömyys saa lopulta palkkion.

Muut tulevat lähemmäksi ja löytävät lopulta sen , mitä ovat aina tavoitelleet.

Mitä me etsimme


“Katkeamattomin sitein on nykyisyys menneisyyteen sidottu”.

Näin lausui Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin kirkkopyhässä Aulis J. Alanen kolme vuosikymmentä sitten.

Me etsimme siteitä menneisyyteen. Me etsimme historian opetuksia.

Niitä kannattakin etsiä.

Jo tuolloin, 30 vuotta sitten, Alanen sanoi:  

“Maassamme on tapahtunut jälleenrakentamisen ihme. Korkeimman seistessä takanamme, olemme saavuttaneet tällaisen elintason”.

Lopuksi hän sanoi:

”Vapaiden vaalien, itsenäisyytemme varmimpien tunnusten edessä, toivokaamme, että riidellään sovussa. Suomen kansa on uljasta, mutta helposti eripuraista.

Älkäämme antako tuulen hajottaa sitä, mitä myrskyt, nuo vuosisataiset myrskyt, ovat koonneet.yhteiskoulu_022.jpg"

Tämä vanha kunnantalo edusti kurikkalaista päätöksenteon mekkaa vielä 70-luvun alussa. Me etsimme historiasta oppeja osata hoitaa nykyhetken asioitamme. Siellä kehotetaan riitelemään sovussa. Se tarkoittanee, että voidaan olla erimieltä, mutta keskeisistä tärkeistä asioista pitää kyetä sopimaan yhdessä.  Luetaan Margitin kirjoitusta kutsuvieraskynässä ja pohditaan, kuinka kyettäisiin sopimaan asioista.


Kommentit

20.1.2009 5:14  Jive

Ajatus on hyvä. mutta eräiden kohdalla mahdoton toteuttaa.

20.1.2009 8:25  Uusi kommentoija

Minäkin etsin, nimittäin oikeaa ja riittävää tiedottamista. Kurikan kaupungin tiedottamislinja on aika surkea. Ajankohtaisista valmisteilla olevista asioista saa lukea Kurikka-lehden ja tämän blogin kautta. Kissojen ja koirien kanssa niinsanotusti saa etsiä tietoa ja tiedottajaa, eikä löydä. Keskeiset virkamiehet eivät suostu jakamaan sitä tietoa. Joku kertoi, että tiedotuslinja on sellainen, että " joka tietää, se tiedottaa". Onko niin sitten, ettei kukaan tiedä?

20.1.2009 10:22  Tiedottaminen on riittävää

Omituista tämä valittelu tiedotuksen puutteesta. Kunnat ovat jo ajat sitten hyväksyneet ja noudattavat keskusjärjestönsä suosituksia tiedottamisesta. Kunnallisten toimielinten esityslistat jaetaan etukäteen tiedotusvälineille. Päätökset tiedotetaan erikseen heille. Valmisteilla olevista isommista asioista on oma tiedotusmenettely, josta tärkein on kaavoitus. Tiedottamisessa on aina viranhaltijoissa jokin vastuuhenkilö. Lisäksi jokaisen ainakin johtavassa asemassa olevan viranhaltijan tulee oman alansa asioista tiedottaa. Kun valitetaan sitä että asioista saa tietoa Kurikka-lehdessä, niin paikallislehtihän on juuri oikea kanava kertomaan kaupunginsa asioista. Mielestäni Kurikassa saa asioista yhtä hyvin ietoa kuin esim. Kauhajoella. Jos ollaan tyytymättömiä viranhaltijoitten tiedottamiseen, niin silloin esim. hallituksen puheenjohtaja voi ottaa asian hallituksessa esille siten, että hallitus ottaa asiaan kantaa.
Jotenkin tulee mieleen, että olisikohan tämän blogistin osittain epämääräiset kaupungin asioihin kohdistuneet kolumnit kylväneet epäluuloa tiedottamista kohtaan

20.1.2009 10:58  Eräs mietiskelijä

Kuvittelisi, että sopimisen kulttuurin tärkeys ymmärrettäisiin kaikissa poliittisissa piireissä.

Näin valitettavasti ei ainakaan aina ole Kurikassa kyetty tajuamaan.
Uskonpa, että juuri siksi Kurikassa sopimiskulttuurissa on pattitilanteelta ainakin osittain näyttävä tilanne.

Tälläisiin tilanteisiin ajaudutaan, kun poliittiselle päätöksenteonkentälle tulee
neuvottelukyvyttömiä uhojia.
Neuvottelujen sijasta ovat valmiit oman vaikkapa ennakkoon vähemmistöön joutuneen mielipiteensä tueksi menemään barrikaadeille.

Poliittisen toiminnan historiassa toistuu aika-ajoin jopa Suomessa tuollainen usko omien mielipiteidensä oikeutettuun läpiviemiseen.
Tuo usko yleensä johtaa monenlaisiin populismia sisältäviä toimiin, joilla yritetään saada yleistä mielipidettä tukemaan vähemmistöön jäänyttä
mielipidettä.
Siinä ei tulla ajatelleekisi ko. toiminnan seurauksia yhteisölle tai sopimisen kulttuurille.

Uusissa eteen tulevissa sopimisvaiheissa
sitten yritetään taas hakea ulkoparlamenttaalisia keinoja yrittäen vaikuttaa yhteisöön.
Tuollaiseen toimintaan keskeisenä osana on aina kuulunut vastakkaisen mielipiteen, olkoonkin vaikka enemmistön mielipide niin sen julkinen mollaaminen.
Erityisesti ne toiminnot kohdistuvat enemmistön mielipiteen ryhmän näkyvimpiin ja tunnetuinpiin henkilöihin.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on nujerttaa osaavia henkilöitä, koska uskotaan sillä saatavan omalle mielipiteelle laajempaa kannatusta
yhteisössä.
Yleensä tuollaista nujertamistoimintaa agiteeraat henkilöt pyrkivät nostamaan omaa profiilia. Voidakseen luoda itsestään erinomaisen ja kyvykkään kuvan yhteisössä.
Historia yleensä toistaa itseään jolloin yleensä enemmistön myötä em. toiminta johtaa paitsioon.
Valitettavasti siinä ei ajatella hallinon halvaantumisen seurauksia ja sitä mitä taloudellista isoa vahinkoa se tuottaa yhteisölle.
Eihän siitä piitata mitään, vaikka populistisesti yhteisölle muuta väitetään.
Keskeisenä on vain osittaa minä (me) olen oikeassa ja minä vain tiedän,
mikä on hyvä, vaikka yhteisölle ei ole mitään näyttöä aikaisemmasta osaamisesta.

Paitsiosta päästään pois vain ja ainostaan
yhteistyökykyisellä toiminnalla, joka näkyy tahtotilana ja normaalin tavan olla erimieltä ilman rähinää.

Kurikan kalaisessa hallinnossa tulisi nyt vain kaikkien virkamiesten ja luottamusmiesten kuten koko yhteisön nähdä tämä päivä. Nähdä miten tästä eteenpäin. Nähdä tämänpäivän realiteetit ja pyrkiä yhteisesti normaalilla käytännön sopimuskulttuurilla rakentamaan Kurikkaa.

On aivan varmaa, että juuri tuollaisessa toiminnassa niin eri puollueet kuin niiden luottamusmiehet pystyvät luomaan suuret ja arvostetavat kannukset KURIKKALAISELLE YHTEISÖLLE NIIN HALUTESSAAN TAI JOS OSAAVAT.

Nyt jos koskaan tarvitaan todellista osaamista kaikilla päätöksenteon osaamistasoilla ja -alueilla.

Aika näyttää ketkä nousevat osaajiksi ja ketkä leimautuvat vain suunsoittajiksi.

Näyttäkää nyt kaikki päätöksentekopaikallaolevat, mihin kykenette.

Margit ainakin näyttää elisen kirjoituksen perusteella kuuluvan heti alkuunsa kykenevien joukkoon.

20.1.2009 14:26  Tääläkin mietteitä

Matti on siihen joukkoon jo kuulunut ymmäärteekseni pidemmän ajan.
Näytöksi vain muutama maininta: Tämä blogi. Nykytilan ja siihen tarvittavien toimien markkinointi päättäjille jo kuukausia sitten. Lisäksi visio Kurikan säilyminen vahvana, suurena ja itsenäisenä kuntana. Nähdä tänäpäivänä tarvittavat toimenpitteet tuon takaamiseksi.
Kyky arvioida tulevaisuutta, jossa itsenäisen Kurikan kaupungin rajat ovat rajoittuneet alueen muihin kaupunkeihin,
eikä joutuisi alistumaan jonkin kaupuginosaksi.
Onpa jo näköpiirissä, ehkäpä ei kovin kaukaisessakaan, että rajakaupunkeina olisivat: Seinäjoki, Vaasa, Närpiö (nimi voi olla myös Kristiina), Kauhajoki (Suupohja).
Tulevaisuus tuo vastauksen tullessaan.

20.1.2009 15:42  Lisätään yksi kaupunki

Saattaapi olla rajalla jopa Parkano?????

20.1.2009 15:45  Mietteitä on

Tiedottaminen ei missään tapauksessa ole riittävää. Se ei ole koskaan riittävää, siihen on tyydyttävä. Kun se olisi edes tyydyttävää. Totuus kuitenkin on se, että Kurikan kaupungilla ei tällä hetkellä ole henkilöä,nimeltä "Tiedotusvastaava". Kukaan ei aktiivisesti toimi tiedottaen ajankohtaisista vireessä olevista hankkeista. Kokoomus teki aikanaan aloitteen aivan aiheellisesti tiedottamisesta ja jopa esitti oman tiedotuslehden perustamista kaupungille. No siitä herneen nenään otti tietysti Kurikka-lehti. Jos joku sanoo, että tiedottamista on riittävästi, hän vain ei ole itse kiinnostunut asioista. Antaisi muiden olla kiinnostunut. Tai sitten kyseessä on virkamies, joka ei halua yhteisiä asioita "tongittavan". Ei muuta salaillen hankkeita eteenpäin, niin että ehtii aloittaa hankkeet pienen määrärahan turvin ja sitten lisämäärärahaa virhearvioinnin tai tahallisen? unohtamisen kautta. Kurikassa näitä virheitä valtuusto on hyväksynyt enemmän kuin tarpeeksi. Voilo joku väittää vastaan? Terkkari, Yläasteen liikuntasali, Paulaharjun koulu. Kankaan koulu!!!! Paljonko pitää tuoda esimerkkejä, jotka jopa valtuustolle on esitetty taka-ajassa ? Eikö siis tiedottamista tarvita? Joku on näissä kommenteissa on sanonut, että se tiedottaa joka tietää? Kuka tietää? Vai eikö kukaan tiedä? Mit esim entinen hallituksen pj. on tiedottanut ? Tekisi mieli kuulla?

20.1.2009 16:47  Sanompahan vain,

että tiedon merkitystä ei kannata ainakaan väheksyä. Kunnallisessakaan toiminnassa. Sen mekitys vahvistuu kaiken aikaa. Hyvinkin toteutettu asia saattaa mennä mönkään, jos siltä tuntuu.
Tiedottamisen tarkoituksena on saada tuntumaan siltä, kuten asiat ihan oikeasti ovat, eikä niin kuin niiden luullaan, huhutaan, oletetaan tai väitetään olevan.
Tieto ja tiedottaminen muuttuu lihaksi vasta, kun tiedon vastaanottaja ymmärtää tiedon sisältämän tarkoituksen ja kykenee liittämään tämän uuden tiedon aikaisempaan kokemustietoonsa ja tulkitsemaan ja ymmärtämään tätä kautta tiedon sisältöä.

Sellaisella virallisella pöytäkirjatiedolla, johon aikaisemmassa kommemtissa viitattiin ei ole juurikaan tekemistä kuntalaisten aidon informoinnin ja ymmärrettävän tiedonlevityksen kanssa.

Kannattaisi harkita kuitenkin kuntalaisten informointia yhteisistä asioista. Siihen näyttää olevan huutava tarve.

20.1.2009 17:00  mietiskelijä

Keskusta on pian pien puolue tällä tahdilla kertoo kallupit.Jotain tarttis tehdä?

20.1.2009 17:11  Uusi mietiskelijä

Kautta aikain "kallupit" ja kannatukset keikkuvat. Mutta vallankäyttö on oltava vakaissa käsissä tulevat sen tekijät sitten mistä suunnasta tahansa.
Rienaajat, suunsoittajat sitä eivät onneksi saa, siitä enemmistö kansalaisista sivistyneessä kunnassa pitää huolen. Ja se onkin hyvä.

20.1.2009 17:13  Margit

Tiedottamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota jatkossa.Esimerkikisi valtuuston järjestämät Kuntalaiskuulemiset voitaisiin ottaa käyttöön kun kuntalaisiin tai heidän elinoloihinsa vaikuttavia isoja hankkeita suunnitellaan.Ainoastaan yrityselämän hankkeet ovat salassapidettäviä valmisteluvaiheessa.Mikäli suuria muutoksia esim budjettiin joudutaan tekemään olen valmis tiedottamaan niistä ennen kuin ne menevät valtuustokäsittelyyn.Lupaan myös keskustella kaupungin tiedottamislinjasta uuden kuntajohtajan kanssa jotta tietämättömyyen tunteesta päästäisiin eroon.Kunnallisessa päätöksenteossa avoimuus on parasta markkinointia.Kuntahan on ihmisiä varten , ei virkamiehiä ja luottamushenkilöitä varten.

20.1.2009 17:57  Havukka-aholta taas

Kunnallinen tiedotus on mystiikkaa. Perustilanne on että tietoa on niin paljon, että sitä on vaikea seuloa sopivassa määrin esiin. Tietoa on sitä haluavalle, mutta sen eteen pitää tehdä työtä, nyt ilmeisesti etsitään valmiiksi pureskeltua tietoa kuntalaisille. Äärimmilleen vietynä tietoa tarjoillaan niin paljon, että olennainen tieto hukkuu tietotulvaan. Hyvä tiedottaja tuo esiin olennaiset asiat, jota sitten yksittäinen kuntalainen voi halunsa mukaan syventää omalla ahkeruudellaan. Vaikka mitä luvattaisiin, niin aina joku ilmoittaa, että hänelle ei ole juuri siitä asiasta tiedotettu, mitä hän olisi halunnut. Tottakai pitää tiedotusta olla, mutta suhta kaikessa, tuloksiakin pitäisi tehdä eikä yksittäinen tiedottaja voi hallita koko kuntakenttää, tiedotushalu pitää olla jokaisen palkollisen "korvien välissä". Edelleen pätee yleissääntö: "Se tiedottaa joka tietää", silloin varmistetaan oikean tiedon kulkeminen. Valmiiksi pureskellussa tiedottamisessa on myös vaara, että tiedotetaan vain hallinnolle mieluisista asioista, sitä on syytä välttää. Jos minä olen huonolla tuulella niin helposti syytän tiedottamista, siihen voi aina purkaa tuntemuksiaan. Ollaan itsekin aktiivisia ja hankitaan itse tietoa, sitä on kyllä saatavilla, jos olemme ahkeria. Olennaiset asiat keskitetysti esille ja muut me hankimme itse, ylenpalttinen tietotulva hukuttaa tärkeät asiat. Onhan se niinkin, tai voi se olla toisinniin.

20.1.2009 18:38  Sanompahan vielä

Yleisin virhe, miksi määrällisesti moninainen tiedottaminen ei tyydytä kuulijaansa tai lukijaansa on, ettemme suuntaa tiedotustamme sen vastaanottajan anteeniin sopivaksi. Viesti ei saavuta koskaan vastaanottajaa, kun tyyli, käyttämämme ammattijargonia jne estävät viestin vastaanottamisen tai ainakin sen ymmärtämisen toivotulla tavalla.

Oikein toteutettuna eri tahoja, kuntalaisia, luottamusmiehiä, viranomaisia, lehdistöä jne pitää lähestyä heidän omalla ymmärrettävällä kielellään.

Vaikka enshätään ei palkattaisikaan ammattilaisia, tiedotettavien asioiden parissa työskenteleviä kannattaisi valmentaa ja käyttää tässä valmennuksessa apuna asiantuntijoita.

20.1.2009 19:08  Ymmärsinkö oikein kommentin 18:38 sanoman

18:38 "lehdistöä pitää lähestyä heidän omalla ymmärrettävällä kielellä" ? Mielestäni lehdistön pitää lähestyä lukijaa, lukijan omalla ymmärrettävällä kielellä. Eikö niin ?? hyvät lukijat !!!

20.1.2009 20:29  Juhanin kaveri

Ollaanko nyt sitten sitä mieltä, että Kurikan kaupunki tarvitsee oman tiedottajan, joka saa jotain paperille ja koneellekin? Rekrytoiaaänko Juhani, vai annetaanko pieni palkatkorötus ansiokkaasta yötyöstä?

20.1.2009 20:43  Ohje kapitolin kukkulalta

Yhdysvallat sai uuden presidentin.
Mailmanlaajuisessa puheessaan hän kehoitti kansalaisiaan, että on "aika jättää lapsellisuus syrjään", .. edelleen ja nyt "kääriä hihat".

Täälläkin blogissa tuttuja esiin tuulleita kehoituksia kurikkalaisille.

Sopinee ottaa vaarin kun mailman napamiehetkin tietävät noiden keinojen vievän parempaan.

20.1.2009 21:32  Kauno Kyvykäs

Olen edelleen sitä mieltä, nikkarikeskus on tuhottava!

20.1.2009 21:56  K. Kyvykkäälle

No mitä Kauno Kyvykäs edelleen olisi valmis tuhoamaan.
Vetoomuksestasi voi päätellä että, yksinvaltaa havittelet.
Saadaksesi vallan taidat peitellysti huutaa väkeä barrikaadeille.
Jospa sinäkään et sentään olisi tuollainen.

20.1.2009 21:57  Juhani

Minä olen avuton harrastelija, kaupungilla on siihen työhön sata kertaa parempia ammattilaisia. Kirjoitan muutenkin järjettömyyksiä... nimilinkissä yksi niistä...

20.1.2009 22:49  Naskali

Eikähän niitä ohojeeta taas tuu. Kattotahan mitä huomenna? Onkahan siä hallitukses muilla mielipiteetä ku markitilla?

22.1.2009 22:59  Kauno Kyvykäs

Lopettakaa veronmaksajien pilkkaaminen ja pitäkää nikkarikeskuksessa epäonnistuneet paloharjoitukset.
Olen edelleen sitä mieltä, nikkarikeskus on tuhottava!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini