Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Aloitteita ja avauksia

Valtuustoaloite:

Perusparantamisavustukset


Kurikan kaupungin vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosaan on varattu 157.000,- € yksityisteiden perusparannusavustuksiin. Anomuksia jätettiin 707.400,-  euron edestä eli avustustarve oli noin 565.000,-  euroa, eli   kattamatta  jäi siis noin 409.000,-  euroa.. Kaupungin houkuttavuuden ja elinvoimaisuuden sekä   kaikkien kuntalaisten tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää että infra, erityisesti tiet ovat kunnossa. Yhtenä perusteluna on todettava, että teiden parantaminen ei aiheuta käyttökustannuksia vaan vähentää niitä, vähentyvän tienpidon tarpeen kautta. Talousarviota laadittaessa uskottiin varatun summan riittävän ja mainittiin rahaa löytyvän jos tarvetta on.

Edellä mainitun rahavajeen johdosta esitän  että vuodelle 2008 talousarviossa pikaisesti siirrettäisiin tai varattaisiin 300.000,- euron lisämääräraha jo tänä vuonna käytettäväksi  perusparannusavustuksiin.