Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

16.12.2008

Politiikkaa valtuustossa

 

Kirjaan tässä muutamia hauskoja tilanteita eilisestä valtuustoston kokouksesta. 

Hiukan pilke silmäkulmassa, mutta silti senverran vakavasti, että pysyn totuudessa.

 

Hallituksen jäseniä ehdotellessa poukkasin esittämään Mairea ja kumppaneita hallitukseen liian aikaisin, kun ei vielä olisi pitänyt.

Totesin kuitenkin seuraavassa puheenvuorossani, että kannattaa kyllä inhimillistää itseään, mutta ei liikaa. Moka mikä moka, eikä sitä saa edes huonon äänentoiston piikkiin.

Vaikka tuo äänentoisto , herra paratkoon, on kivikautinen.

Käydyt keskustelut olivat mielenkiintoisia, erityisesti tehdyt lisätalousarvioesitykset.

5 t€ - 100 t€ :n esityksiä oli viljalti. Lopulta 117 t€ edestä.

Valtuusto käsitteli kokonaista isoa budjettia ja huoli oli mistä löytyä rahat kaikelle tälle. Muutamien huoli oli saada populistinen leima tähän talousarvioon.

Lasse Mukkalakin jo aiheesta hermostui. Vanha luterilainen asenne nousi pintaan. “Tämähän menee jo aivan mahdottomaksi” Se oli hyvä puheenvuoro. Tosin hän lähes samantien syytti minua, kun en ole hoitanut talousarviota oikeille raiteille.

Totuus tässä asiassa on, että ensimmäisen kerran sain käyttää puheenvuoroja talousarvioesityksestä järjestelytoimikunnan kokouksessa kaksi viikkoa sitten.

En ole aiemmin osallistunut valmisteluun millään tavoin.

Siitä alkaen ovat virteni sävelet olleet samanlaisia, eli huolestuneita. Sen voi jokainen po. toimielimen jäsen todistaa.

Mieltäni ovat painaneet käyttötalouden 9 M €:n vaje, velkaantuminen 8 M€:n edestä ja tuplasuuret 10 M€:n investoinnit.

Kun Lasse Mukkala nyt tuli valituksi valtuuston vpj:ksi, hän tulee pian oivaltamaan, ettei siinä asemassa ole mitään operatiivistä valtaa.

Varsinainen episodi valtuustossa oli , kun Saarakkala alkoi väittää että sos.terv. toimen menot budjetissa kasvavat vain 0,28 %.

Mistähän tieteisopeista lienee noin tarkan arvion saanut?

Kysyttäessä vt, kaupunginjohtaja eikä kukaan muukaan osannut tarkasti laskea kasvuprosenttia.

En minäkään osaa, eikä sitä kukaan muukaan osaa tarkasti laskea.

Tänään tehdyn selvityksen mukaan verrattaessa sos.terv nettomenoja edellisen vuoden talousarvioon 2008 on menolisäys 14,9 % !!!

Lisämäärärahoillakin korjattuun v. 2008 tal.arvioon nousu on 8,7 %.

Näihin lukuihin ei kaikilta osin toki sisälly kaikkia pikku kulueriä. Johtopäätös kuitenkin on, että lukuja ei voi verrata aivan suoraan edelliseen vuoteen.

Se johtopäätös on kuitenkin selvä, että Saarakkala puhui omiaan, täydellisesti omiaan kun hän puhui 0,28 %;N kasvusta .

Myöskään tehdyt esitykset virkojen lisäyksistä eivät anna kovin vakuuttavaa kuvaa nuoren miehen osaamisesta. Siis esitykset viroista, joilla ei ole edes sijaintipaikkaa.

Populismin tie on omansa. Olisiko kuitenkin vaikuttavuuden ja tulosten saannin kannalta hyvä palat tavalliselle yhteistyön linjalle?

Ilta päättyi talousarvion osalta hauskasti, kun kaikki hyväksyivat esittämänäni ja Alakosken kannattaman osinkojen tulouttamisarvion 5 M€:n suuruisena. Tuo palautus maanpinnalle alkaa jo kertoa siitä reaalimaailmasta missä elämme.

Ensi vuodelle ei paljon populismia enää mahdu.

Toimitttaja-valokuvaaja Pentti Yli-Karjanmaa loihe luonnehtimaan tilannetta vertauskuvallisesti

“ Ykkösluokassa helvettiin”.

Voiko tuota osuvammin sanoa?

  

13.12.2008

Varjobudjetilla pekuloomista

Tätei kannata  kaikkia ottaa toresta.

 

Jotta saisitte käsityksen talousarvion tekemisestä yleensä ja sen perusteista kerron toimintatavat pääpiirtein :

Hallintokunnat ja lautakunnat tekevät esitykset suunnittelujaostolle. Suunnittelujaosto ensisijassa kaupunginjohtajan , talouspäällikön ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan läsnäollen kokoaa, parsii ja karsii talousarvioesityksen.

Esitys talousarviosta menee siis tosiasiallisesti ja muodollisesti aina kaupunginjohtajan lukuun.

Hallituksessa tai valtuustossa budjetin muuttaminen pienemmäksi on vaikea, ellei mahdoton tehtävä.

Minun tietämäni mukaan tänä vuonna tuon budjetin perusteet laadittiin siten, että Jurvan ja Kurikan luvut laskettiin vain yhteen ja loppusummiin lisättiin 5-6 % asiasta riippuen.

Talousarviota ei siis mitenkään yritettykään suhteuttaa uuden tilanteen mukaiseksi. Toisin sanoen kuntaliitoksen mahdollisuus muodostaa uudenlainen kunta uusin toimintatavoin ja yhteisin parhain käytännöin jätettiin kokonaan hyödyntamattä.

Tämän asian hoitamatta jättämisestä vastaa siis yksin poislähtenyt kaupunginjohtaja.

Kun talousarvioluvut laskettiin yhteen menojen osalta, haettiin ratkaisua siitä, miten tuo rahoitetaan.

Kun laskettiin verokertymät ja valtionosuudet yhteen, niihin lisättiin kuntaliiton kesäiset kasvuarviot ja lisättiin tuloina arvioidut osinkotuotot ja liittymisavustukset, saatiin summa joka ei riittänyt kattamaan menotaloutta.

7 M€:n osinkojen ja 1,8 M€:n porkkanarahojen tuloutuksen jälkeen budjetti oli vielä n. 135 t€ miinuksella

Kun investoinnit listattiin yhteensä n, 10,3 M€:n suuruisena ja rahoituksellisesti kirjattiin n. 3 M€:n poisto voitiin todeta, että rahoituksen ylläpitämiseksi on otettava lainaa 7,8 M€.

Tässä on siis karkeasti todettu budjetin reunaehdot lukuina.

Kun viimeisten arvioiden mukaan on tiedossa, että lama saattaa olla vielä paljon tähän asti arvioitua syvempi ja ennusteet verotuloista ja osingoista ovat hataralla pohjalla, on vastuutonta lyödä valtuuston pöytään tällainen menotuloesitys.

Siksi olen sitä mieltä, että talousarvio 2009 on pantava muuttuneessa tilanteessa kokonaan uusiksi.

Olen Keskustan ryhmäkokousta varten laatinut oheisen esityksen, jonka kirjaan tässä yhteydessä vain tiedoksi, keskustelun ohjaamiseksi toisille, talousajattelun urille.

Mainittu esitys ei saavuttanut erityistä innostus omassa ryhmässä.

Ymmärrän hyvin, että luottamusmiesten on vaikea lähteä tekemään muutosesityksiä. Siksi muutosesitysten tekoa on vaadittava palkkatyönä asioita hoitavilta ammattilaisilta.

Esityksiäni on koetettu kuittailla monin eri tavoin. Yksi vastaus on ollut tasossa: “ Ei tämä nyt kovin hyvä esitys ole, mutta koetetaan tehdä ensi kerralla parempi”.

Tuota parempaa tapaa, uskon , saamme odottaa maailman tappiin.

Olen oikeasti nyt tosi huolestunut.

 

Tässä on  kirjeeni omalle ryhmälle muutoksista. Se ei aiheuttanut eri-
tyistä innostusta. Ymmärrän syyt hyvin.

Hei. Tässä ajatuksiani budjetista.

On varmasti hyvä,  että kokoonnutaan ehkä vielä

kerran esim. sunnuntaina, jos ryhmä on sitä mieltä, että harkintaa tarvittaisiin.

Olisi hyvä nyt kysellä Korhoselta talousarvion, erityisesti käyttötalouden osalta

syitä noin huikeaan tilanteeseen, että käytännössä käyttötalouden kattamiseksi

käytetään osingot ja liittymisavustus kokonaan ja sen lisäksi investoinnit rahoitetaan

pääosin lainalla. Jos aukeaa mahdollisuuksia vähentää käyttömenoja, niin hyvä on.

Sen lisäksi esitän ja toivon että ryhmä miettisi investointeihin ainakin seuraavat muutokset.

1. Nikkarikeskuksen 1 miljoona pois investoinneista. Perustelu: on turha ottaa lainaa

miljoona samansuuruisen lainan maksamiseksi. Korkomenoihin ei tule

lisäystä koska laina muutekin vaatii korkokulut.

Sen sijaan saadaan säästö lainan ottokuluissa.

Lukion/yläasteen remontti ja rakentaminen pitää suunnitella uusiksi. Peruste.

Valtion elvytyspaketti voi tarjota mahdollisuuden valtionrahoitukseen.

Lukion tulevaisuutta pitää katsoa vähän pitemmälle kaksoistutkinnon,

Jurvan lukion ehkä loppumisen 2020nmennessä, yläasteen lisätarpeiden ym.

syistä Martti Seppi on idean ja ajatuksen isä. On todennäköistä ettei kaava

yläasteen putken rakentamiseksi toteudu. On monia seikkoja lisää jotka puoltavat,

että hanketta on aikaa suunnitella viel ä ensi vuosi.  Tehdään kerralla hyvä.

Käyttömenoja ei voi enää lisätä. Pikemmin on löydettävä miljoonia säästöjä.

On herättänyt todella paljon kummastusta puheet, että antaa olla nyt näin huono budjetti.

Tehdään ensi vuonna parempi? Vastuutonta ja täysin asiantuntematonta puhetta.

Nyt kaikki voimat apuun. Kysykää Sepiltä, kysykää Pekalta, kysykää asiantuntijoilta.

Hep M.M

 

Politiikkaa A-Studion kautta

10.12.2008

Kummallisia muotoja saavuttaa yhteistyön arvostelu Kurikassa.

Neljäs valtiomahti eli media oli valjastettu moittimaan vasemmiston ja keskustan teknistä yhteistyösopimusta Kurikassa. Vaan ei tuo kovin hyvin onnistunut.

Toimittajalla oli kovettu ennakkoasenne. Kun hänen kanssaan keskusteltiiin "oikeen syväätte", muuttui asenne mielestäni totaalisesti.  Loppukaneettina lupasi reilua kohtelua. Se saatiinkin ja syyt kokoomuksen pahoinvointiin löytyivät. 

Kurikassa on vaaliliittoja tehty maailman sivu. Aina aiemmin Keskustaa vastaan.

Teuvalla Keskustalla on 13 paikkaa valtuustossa. Muut 14 muodostanevat sateenkaariliiton keskustaa vastaan.

Vaaliliittoja tehdään lähes joka kunnassa, niin Jalasjärvelläkin. Siellä kaikki ovat yhdessä. Uhkana vanha kok/Ps. liitto

Saarakkala puhuu vallanhimosta. Hän itse on todennut, että tekee liiton sen tahon kanssa, joka antaa parhaat paikat.

Yksin ollen PS ei saisi yhtään paikkaa hallitukseen.

Toivottavasti tämä nyt oli viimeinen kyykytysyritys Keskustaa vastaan Kurikassa ja päästään pian töihin ja kunnan asioita hoitamaan.

Kaksilla korteilla pelaaminen toi vaalivoiton eräille . Sen perusteella jaetaan paikat.

Keskustalle ei kukaan anna enempää kuin sen ääniosuus edellyttää.  Eikä se enempää pyydäkään.

Yhteistyön ratkaisee yhteinen mielipide ja jonkinasteinen yhteinen käsitys hoitaa kunnan asioita. Tällä kertaa tulos oli tällainen.

Olisiko aika panna piste härvennykselle.

 

27.11.2008 

Raakaa politiikkaa Ilkka-lehdessä

Mielenkiintoista on, että ystäväni, herra laskuvarjojääkäri Kahari jatkaa omaa sotaansa Sinkkosta ja kaikkea pahaa vastaan.

Jo Ilkan kirjoituksen otsikoinnissa on myrskyn merkit. Todella taitavasti ja tarkoitushakuisesti on juttu kirjoitettu. Ei pärjää muut toimittajat mielenkiintoisuudessa ei.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajankin on Kahari saanut provosoitua puhumaan sellaista, mitä ei missään  asiayhteydestä selviä ainakaan minun väittämäkseni. Ikäväähän tuossa jutussa on todellakin vain se, että Kaharin oma sota nousee Sinkkosen esille noston kautta sotkemaan asioita. Tuo asia on täysin Kaharin omaa mielikuvitusta. Tarkoitus lieneekin vain hyökätä Parkkamäkeen henkilönä ja toimia Kurikan kokoomuksen asiamiehenä

En todellakaan ole moittinut kenenkään virkamiehen työsuoritusta. Päinvastoin olen ihmeissäni, että kaksi henkilöä nyt muiden töiden ohella hoitaa myös kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tehtävät siinä sivussa.

Kahari on loistava provosoija. Kiitos siitä hänelle. Nyt aletaan puhua asioista eikä vanhoista vaatteista. Vahinko vain, että talousarvio ja Kurikan tulevaisuus tuhlailun ilmapiirissä näyttää nyt jäävän sivuraideasiaksi, niin kuin Kaskisen rata.  

Olen edelleen sanomisteni takana ja hyvin huolestunut siitä, että kuntaliitokseen ei suhtauduta sillä vakavuudella mitä asia mielestäni vaatisi. Ainakin vaikeissa valtionhallinnon liitos- ja muutosprosesseissa satsataan valtavasti energiaa ja resursseja, jotta saataisiin muutoksen hyödyt esiin ja ongelmat mahdollisimman vähäisiksi.

Kommentti

Omassa mielikuvituksellisessa kommentissaan Kahari menee vielä syvemmälle Pohjalaisen palstoilla. Mielestäni tuollaiset kommentitkin pitäisi olla edes osin totta.

Jarvaa on turha tähän enää sotkea. Hän todellakin miehekkäästi kertoi lähtönsä syyt lähtiäisjuhlassaan.

Ne syyt ovat muualla eli uusien haasteiden saralla. Sen hän sanoi suoraan.

Kahari kokee itsensä nyt loukatuksi kun ei tahdo pärjatä omalla alueellaan vaikka loistava manipuloija onkin. Intohimot ovat hänellä suuret ja hän antaa tunteen viedä. Mielestäni hän on kyvytön asianosaisena toimittajana enää jatkaa tätä juttua.

  

Politiikkaa

23.11.2008

Isoja tekoja vaaditaan ja muita havaintoja Yrittäjäjuhlasta

 

Yrittäjäjuhla on aina mielenkiintoinen tilaisuus. Siellä yleensä muun riemun hetkellä varmaan tulee rehellisesti sanoneeksi, mitä oikeasti tarkoittaa. Hetkellisen mielenliikutuksen vaikutuksesta kai.

Joku mainitsi, että tehkää nyt Jussin kanssa jotain sellaista erinomaista, että pääsee “kunnolla esille”. Mitähän tuo erinomainen olisi?

Yksittäisten ihmisten omia asioita on koetettu hoitaa. Maakunnallisissa rahaa vaativissa hankkeissa on lobattu, parhaan mukaan. Jussi on kaikkien käytettävissä. Kaikkien osaavien tahojen yhteistyökumppanina ovia avaamassa “leviäätte ja korkiaatte”, jos niin tahdotaan.

Totuus kuitenkin on, että Juha Miedon suosion ja arvostuksen minimipiste on Kurikassa. Mitä kauemmas tuosta pisteestä edetään, sitä suurempi on huomio ja arvostus. Tämä mielipiteeni on minun täysin omani.

Havaitsemattako on ehkä jäänyt, että Jussi on sitoutunut Kaskisen liiikkeen keulahahmoksi. Tuo asia ei ole ollenkaan mitätön. Pohjalainen noteerasi huikeasti niin , että "Mieto sitoi puolueensa Kaskisten auttajaksi"!

 Puoluesihteeri Korhonenkin jo heräilee ja lobbaisi mielellään Kaskista.

Olin eilen illalla havaitsevinani, että täydet puutavaravaunut huristelivat Seinäjoen suuntaan ja heti perään  tyhjät junavaunut Kaskisiin. Uhat konkretisoituvat nopeasti.

Yksikään taho, korostan ei yksikään ole julkisesti arvostellut Mietoa suhteesta Kaskisiin. Onko siis nyt perinteisen keskustalaisen aluepolitiikan aika kun kokoomus on siitä Vanhasen tähän asti vaientanut? Mieto on matalalla profiililla mukana ja vaistoaa mitä kansa tahtoo. Obama ja Ollila vaativat rajuja elvytyspaketteja. Kuka saisi pääministeriin kierroksia? Mitä tekee Etelä-Pohjanmaan keskusta? Vaitonaisuus on ollut leimallista.

Useat henkilöt lähestyivät minua eilen illallakin ja ihmettelivät paikallislehden haukkumispolitiikkaa vuoden ajalta taaksepäin. Perussyyksi näyttää profiloituvan se, että minut on leimattu Jurvaliitoksen kätilöksi eli syylliseksi. Päätoimittajakin kulki jossain vaiheessa ohitseni ja sanoi yhden ainoan sanan. “Vainoharhainen”. Mitähän mahtoi mies tuolla tarkoittaa?kuva_1150.jpg

Kaksi kovaa vaikuttajaa kuvassa. Mieto ja Korhonen.  Korhonen on palannut  Miedon linjoille kansan puolustajana. Vai pitäisikö sanoa, että Korhonen on Miedosti palannut puolustamaan maakuntia.

  

  

Politiikka politiikassa

22.11.2008

Toimittaja Rinta-Nikkola kirjoittaa päivän Kurikka-aviisissa että "paikkaneuvottelut pahoin kesken".

Tulkinta on virheellinen. Paikat on pääosin jaettu, puolueiden kesken. Nimet ovat ainoastaan enimmäkseen avoinna.  Mielenkiintoista on, että hän nostaa Kivipellon sanomaksi, että "pienet mukaan". Kokoomuksen suurin huoli todellisuudessa on, että SDP on saamassa hallituksen puheenjohtajuuden eivätkä he.

Minun kertomakseni hän on väliotsikossa pääasiaksi nostanut "lässytystä". Kiitos. Jutusta saa nyt käsityksen, että vähättelisin keskusteluja.  Se ei ole totta.

Kävimme pitkän filosofisen keskustelun, jossa toimittaja moitti minua mm. siitä, että kirjoittelen blogeja ja muuta, ja vielä valtuuston puheenjohtajana.  Eikö ole muuta tekemistä, hän sanoo.

Ihmettelen, että työkseen kirjoitustyötä tekevä ei arvosta kirjallista harrastusta tuon enempää.  Jotkut kuluttavat aikaansa tv:n katsomisessa, viinanjuonnissa, pelien pelaamisessa, kuka missäkin. Kukin kuluttaa siis omaa aikaansa. Mitähän minä saisin tehdä luvan perästä?

En moiti ketään enkä mitään. Katson kuitenkin oikeudekseni tuoda asiat esiin niin kuin ne ovat.  Toimittajillehan ei koskaan pärjää, sen myönnän. He kun nostavat esiin pääasiaksi jutuissaan juuri sen asian kuin haluavat.kuva_375.jpg

Toimittaja tekee tietysti vain työtään. Painotukset ovat kuitenkin hänen omiaan Ne myös kertovat lehden linjan, sen mitä päätoimittaja haluaa. Tutkivaan journalismiin kuuluu tehdä paljastavia kysymyksiä. Luottamusta teksteihin ilman ennakkotarkastusta se ei kuitenkaan lisää 

Viime hetken rääpäisyjä

Hauska oli seurata viime hetken tapahtumia ja yrityksiä vakuttaa äänestäjiä. Kokoomuksen naiset partioivat ahkerasti sukkuloiden pitkin kylää. Keskustalaiset seisoskelivat kohteliaasti SOKOKsen edessä ja vastailivat kyselijöille parhaansa mukaan.  kuva_1809.jpg

Tämä kuva heijastaa viimeöistä terroriasennetta Kurikan keskustaajamassa. Valikoidusti PS:n, Kok:n ja vihreiden julisteet ovat saaneet olla rauhassa. Intohimoja ovat herättäneet demarien, keskustan ja KD:n sekä vasemmistoliiton julisteet.   

 

 

 

Keskustelu Margit Merikosken kanssa 24.10.08

Kävin Jurvan kotikoululla Margitia tapaamassa eilen.  Käytiin mielenkiintoinen keskustelu.  Oleellista todettua oli se, että lehtien päällä käytävä debatti eli mielipiteidenvaihto ei pääty koskaan.  Oikeasssa olemisen tarve katosi keskustelun kuluessa molemmilta ja päädyttiin lopputulemaan, että kotikoulu on tärkeintä, sitä ei tärvätä.  Päätettiin "delata" eli  unohtaa politikointi.  Kättä lyötiin päälle asian vahvistukseksi.

Sitä suurempi oli hämmästykseni, kun tämän päivän lehdessä  (Ilkka 25-10.08) oli kuntavaaliehdokas Margit Merikosken vaalikirjoitus aiheesta.  Onko poliittisen muistin mitta alle vuorokausi mietiskelin?

 Minä tuosta soittamaan Margitille.  " Huomenta onko kaikki hyvin?"   No, asia selvisi tuota pikaa.  Selityksenä oli vanha lehtijuttu , jonka Ilkka-lehti julkaisi vasta nyt. Margit pyyteli kovasti ja kohteliaasti anteeksi ja kertoi soittavansa lehteen oikaisu merkeissä.  Yhdessä pahoiteltiin tapahtunutta ja asia todettiin näin olevan kunnossa. Uskon, että se on totta ja olen siitä varma.  Tarinan opetus on vain siinä, että aina kannattaa kuuulla ja kuunnella, siitä se hyvä tulee.  Yhteydenotto oli nytkin tarpeen.  Niin että terveisiä vain sinne Jurvaan,  jatketaan töitä ja hoidetaan yhdessä se pääasia, että Kotikoulu on Jurvassa hyvässä turvassa .  

 

Kommentti 18.10. 2008 klo 08.02 kuntosalin jälkeen 

Politiikan sisällön toivoisi kehittyvän keskusteluissa. Vaalin tulos on selvillä viikon ja päivän päästä.  Eipä ole juuri uusia avauksia Kurikan kehittämisestä ja tulevaisuudesta esitetty.  Vielä on aikaa.  Kysymys kuuluu; Mitä voimme tehdä, jotta Uuden Kurikan vetovoima lisääntyy.  Ei ole syytä olettaa, että ruoho olisi aidan ulkopuolella vihreämpää.


Kuntavaalit lähestyvät.  Piakkoin tälle sivulle päivitetään omia näkemyksiäni yhteiskunnan kehittämisestä.  Politiikan koko kirjo on käytössä ja aion puhua myös yrittämisestä ja sen ongelmista.

 

Politiikka on kovaa

 

Kurikka lehden yleisöosioilla näyttää moitelinja jatkuvan. Ymmärrän arvostelun sinänsä, jos vähänkin olisi tavoitetta jutuissa koettaa esittää omia, rakentavia esityksiä. Allemerkittyä on mollattu monin tavoin tuon lehden, lähinnä nimetön-palstoilla. Mollaamiset ovat ulottuneet jopa monien sukupolvien taakse. Se lienee lehden valitsema linja. Kestän sen, vaikka toivoisin vihdoinkin, että alettaisiin puhua asioiden sisällöstä henkilöön menevän sättimisen sijasta.

 

On tosi mielenkiintoista seurata yleistä käyttäytymistä armaassa kotimaassamme. Kouluissa opetetaan lapsille ja nuorille sivistystä ja sanotaan, että kaikenlainen tekstiviestihäiriköinti on rumaa, kiellettyä ja sopimatonta. Samanaikaisesti meidän kunnioitettu Kurikka-lehtemme ja valitettavasti monet muut lehdet suorastaan kehottavat aikuisikäisiä sättimään toisiaan nimettömänä tekstiviestipastoillaan. Aikamoista kaksinaamaisuutta eli farisealaisuutta sanon minä.

 

Sitä määrätietoista, paikallislehden hyväksymää linjaa en tahdo sulattaa, että meikäläisen taustalla olevaa yritystoimintaa yritetään toistuvasti halventaa ja kyseenalaistaa erilaisin vihjailuin. Noita moitteita on ulotettu jo kolmanteen polveen. Kun annettaisiin edes vainajien olla rauhassa.

Viimeksi viime keskiviikon lehdessä heitettiin epäilyksiä paloaseman ja urheilukentän huoltorakennuksen osalta. Ne epäilykset koskivat sekä kaupungin toimintaa että eri yritysten toimintaa näissä sopimussuhteissa ja vahvasti kyseenlaistivat toiminnan laillisuuden. Kysynkin, onko kaikkien kokoomuslaisten ehdokkaiden yritystoimintaan suhtautuminen yhtä kielteistä? Pyydän irtiottoa näistä ajatuksista, mikäli olette eri linjoilla? Muistutan, että on esitetty täysin valheellisia tietoja määrärahatarpeista joita olisi suunnattu “jollekin firmalle”.

kuva_1573.jpg

 

Onko keskusteluilmapiiri  Kurikassa yhtä ränsistynyt kuin tämä talo